SIKALASTIC-612 WHITE IT/ES/PT/EL (21,3KG) 15LT

Κωδικός προϊόντος: 03875
 
Το Sikalastic®-612 είναι μια υγρή μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσης, ψυχρής εφαρμογής, ενός συστατικού, με τεχνολογία ωρίμανσης που ενεργοποιείται από την υγρασία αλλά δεν επηρεάζεται από αυτή κατά την διάρκεια της ωρίμανσης. Ωριμάζει προς σχηματισμό ανθεκτικής μεμβράνης στεγανοποίησης χωρίς ραφές για εκτεθειμένες επιφάνειες δωμάτων.
€84.89 €95.01
Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1-3 εργασιμες
Αγορά Λίστα επιθυμιών Εκτύπωση PDF
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ενός συστατικού
• Ψυχρής εφαρμογής
• Μπορεί να ενισχυθεί με οπλισμό όπου απαιτείται
• Μεμβράνη στεγανοποίησης χωρίς ραφές, βασισμένη σε τεχνολογία ωρίμανσης που ενεργοποιείται από την υγρασία αλλά δεν επηρεάζεται από αυτή κατά την διάρκεια της ωρίμανσης
• Διαπερατή από υδρατμούς
• Ελαστικό
• Καλή πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα – ανατρέξτε στον αντίστοιχο Πίνακα Ασταριών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
• Στεγανοποίηση σε επίπεδες και κεκλιμένες επιφάνειες
• Εφαρμογή σε νέες κατασκευές και εργασίες ανακαίνισης
• Εφαρμογή σε υφιστάμενο σκυρόδεμα, άσφαλτο, ασφαλτικές μεμβράνες, τούβλο, ελενίτ (ανατρέξτε στον Πίνακα Ασταριών)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Έτοιμο προς χρήση, χωρίς ανάμιξη
• Διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
• Σύστημα με χρήση οπλισμού – ευκολία στην διαμόρφωση λεπτομερειών
• Δεν επηρεάζεται από την βροχή σχεδόν αμέσως μετά την εφαρμογή
• Οικονομικό – κοστολογικά αποδοτική επέκταση του κύκλου ζωής σε συστήματα στεγανοποίησης δωμάτων που έχουν αστοχήσει
• Επιτρέπει την διαπνοή του υποστρώματος
• Δεν απαιτεί την χρήση φλόγας
• Δυνατότητα επαναβαφής όταν απαιτείται

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
• Υποστρώματα Τσιμεντοειδούς Βάσης
Το υπόστρωμα από σκυρόδεμα θα πρέπει να έχει ωριμάσει. Επιθεωρήστε το σκυρόδεμα συμπεριλαμβανομένων και των στηθαίων. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι ομοιόμορφη χωρίς ατέλειες όπως η ύπαρξη τσιμεντοεπιδερμίδας, κενών ή φωλεών.
• Η απαέρωση
(Outgassing) είναι ένα φυσικό φαινόμενο του σκυροδέματος που μπορεί να προκαλέσει μικροσκοπικές οπές (μεγέθους καρφίτσας) στις επιστρώσεις που εφαρμόζονται πάνω σε αυτό, ειδικά όταν το υπόστρωμα περιέχει υγρασία. Η εφαρμογή της μεμβράνης είτε όταν η θερμοκρασία πέφτει, είτε όταν είναι σταθερή μπορεί να μειώσει την έκταση του φαινομένου της απαέρωσης
• Τούβλο και πέτρα
Το αρμολόγημα πρέπει να είναι σταθερό. Επιδιορθώστε όπου απαιτείται και κάντε υδροβολή. Πλακάκια
Εξασφαλίστε ότι τα πλακάκια είναι σταθερά και καλά στερεωμένα, αντικαθιστώντας σπασμένα κομμάτια ή τμήματα που λείπουν. Οι αρμοί των πλακιδίων πρέπει να καλυφθούν εάν απαιτείται και να είναι σταθεροί.
• Άσφαλτος
Η άσφαλτος περιέχει πτητικές ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν λέκιασμα και ελαφρύ αποχρωματισμό. Η άσφαλτος πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά για εγκλωβισμένη υγρασία και/ή αέρα, φθορές και σχετικά με την ποιότητα της τελικής επιφάνειας πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας επίστρωσης. Κάντε υδροβολή. Όλες οι μεγάλες ρωγμές πρέπει να σφραγιστούν πριν την εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε πλήρως οπλισμένο σύστημα.
• Ασφαλτικές Μεμβράνες
Οι ασφαλτικές μεμβράνες περιέχουν πτητικά που μπορεί να προκαλέσουν εξίδρωση και μη επιβλαβές για το υλικό λέκιασμα. Βεβαιωθείτε ότι οι ασφαλτικές μεμβράνες είναι σταθερά επικολλημένες ή μηχανικά στερεωμένες στο υπόστρωμα. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν στην επιφάνεια των μεμβρανών περιοχές όπου παρουσιάζονται μεγάλες φθορές. Κάντε υδροβολή. Κόψτε τυχόν φουσκώματα σε σχήμα αστεριού και απομακρύνετε το νερό που μπορεί να βρίσκεται κάτω από την μεμβράνη. Αφήστε την
επιφάνεια να στεγνώσει και ξανακολλήστε την μεμβράνη στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας Sikalastic® Coldstik. Χρησιμοποιήστε πλήρως οπλισμένο σύστημα
• Ασφαλτικές βαφές-επιστρώσεις
Οι ασφαλτικές βαφές-επιστρώσεις δεν πρέπει να έχουν επιφάνειες που κολλάνε ή δεν είναι σταθερές και δεν πρέπει να είναι παλαιές επιστρώσεις πίσσας. Αφαιρέστε χαλαρές και σε κακή κατάσταση επιστρώσεις. Διεξάγετε δοκιμαστικούς ελέγχους – ενδεχομένως να απαιτείται πλήρως οπλισμένο σύστημα.
• Μέταλλα
Τα μεταλλικά υποστρώματα πρέπει να είναι σταθερά και σε καλή κατάσταση. Ο χάλυβας προετοιμάζεται ιδανικά έως Sa2½ (Swedish Standard SIS 05 : 5900 = 2nd quality BS4232 = S.S.P.C. Βαθμός SP10) ή όπως υποδεικνύεται από την προδιαγραφή της αμμοβολής που μπορεί να είναι υψηλότερων απαιτήσεων. Τα μη σιδηρούχα μέταλλα προετοιμάζονται ως εξής: Απομακρύνετε οποιεσδήποτε
εναποθέσεις σκόνης και σκουριάς και τρίψτε έως ότου εμφανιστεί στιλπνό μέταλλο. Χρησιμοποιήστε Metal Primer και ακολουθήστε τις οδηγίες εφαρμογής. Διεξάγετε δοκιμή ελέγχου πρόσφυσης πριν την πλήρη εφαρμογή.
• Ξύλινα υποστρώματα
Επιφάνειες δωμάτων από ξύλο και βάσεως ξύλου πανέλα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, σταθερά επικολλημένα ή μηχανικά στερεωμένα.
• Βαφές/Επιστρώσεις
Βεβαιωθείτε ότι τα υπάρχοντα υλικά είναι σε καλή κατάσταση και σταθερά επικολλημένα.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πριν την εφαρμογή του Sikalastic®-612 το υπόστρωμα θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί και η στρώση του ασταριού να έχει ωριμάσει ώστε να μην κολλάει. Για τους χρόνους Αναμονής / Επικάλυψης παρακαλώ ανατρέξτε στο Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος του κατάλληλου ασταριού.
Σύστημα χωρίς οπλισμό:
Το Sikalastic®-612 εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις.Πριν την εφαρμογή της δεύτερης στρώσης θα πρέπει να τηρείτε το χρόνο αναμονής
Οπλισμένο σύστημα:
Το Sikalastic® -612 εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το Sikalastic® Fleece 120.
• 1. Εφαρμόστε την πρώτη στρώση Sikalastic® -612 με κατανάλωση περίπου 1.3 L/m2 Εξασφαλίστε ότι το υλικό παραμένει υγρό.
• 2. Εφαρμόστε το Sikalastic® Fleece-120 και διασφαλίστε ότι δεν δημιουργούνται φουσκώματα ή πτυχές. Επικαλύψτε τα φύλλα 5 cm κατ’ ελάχιστο και εξασφαλίστε ότι στις επικαλύψεις το υλικό παραμένει υγρό.
• 3. Πιέστε με ρολό χρησιμοποιώντας μια μικρή ποσότητα υλικού μόνο για να διατηρηθεί υγρό, καθώς δεν χρειάζεται να προστεθεί επιπλέον υλικό σε αυτή την φάση
• 4. Μόλις η στρώση έχει στεγνώσει αρκετά ώστε να μπορεί να πατηθεί, σφραγίστε την επιφάνεια με δεύτερη στρώση Sikalastic®- 612 με ελάχιστη κατανάλωση 0.7 L/m² ανά στρώση.
Πάντα ξεκινήστε τις εργασίες από τις λεπτομέρειες πριν προχωρήσετε στην στεγανοποίηση της οριζόντιας επιφάνειας. Για λεπτομέρειες ακολουθήστε τα βήματα 1-4.

ΑΝΑΜΙΞΗ
Δεν απαιτείται ανάμιξη. Παρ’ όλα αυτά, εάν το υλικό έχει κατακάτσει ή έχει διαχωριστεί όταν το ανοίξετε, ανακατέψτε ελαφριά αλλά πλήρως έως ότου επιτύχετε ομοιόμορφο χρώμα. Η ελαφριά ανάδευση θα περιορίσει τον κίνδυνο εγκλωβισμού αέρα.

Με πινέλο:
Πινέλο μαλακής τρίχας
Με ρολό:
Ανθεκτικό σε διαλύτες, ρολό χωρίς “χνούδι”.
Με ψεκασμό:
Εξοπλισμός ανάερου ψεκασμού, για παράδειγμα: αντλία Wagner EP 3000.(πίεση: ~ 200 - 250 bar, ακροφύσιο: 0.38mm - 0.53mm, γωνία: 50 - 80°). Για τον οπλισμό της στρώσης στεγανοποίησης εφαρμόστε 1.3L/m2 και τοποθετήστε το Sikalastic Fleece 120. Πιέστε ελαφριά με ένα ρολό και
εξασφαλίστε ότι έχει ενσωματωθεί πλήρως χωρίς εγκλωβισμένο αέρα και φυσαλίδες.

• ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ