ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ HB BODY UNIFINE 225 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 750ML ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ

Κωδικός προϊόντος: 12382 / Part number: 2251700002
 
Πολυεστερικός λεπτόκοκκος δύο συστατικών σιδηρόστοκος, ειδικός και για φινιρίσματα.
€10.95
Κατοπιν παραγγελιας από 4 έως 10 εργασιμες
Αγορά Λίστα επιθυμιών Εκτύπωση PDF
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Πολυεστερικός λεπτόκοκκος δύο συστατικών σιδηρόστοκος, ειδικός και για φινιρίσματα.
Κατάλληλος για εφαρμογές σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες (αλουμίνιο-γαλβανιζέ-χρώμιο-παλιές μαύρες λαμαρίνες).
Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε πλαστικούς προφυλακτήρες, πολυεστερικά υποστρώματα και ήδη υπάρχουσες παλιές βαφές.
Πολύ ξεκούραστος στο άπλωμα και εξαιρετικά εύκολος στο τρίψιμο με γυαλόχαρτο Ρ150-Ρ400.
Προσφέρει μια τέλεια επιφάνεια χωρίς ίχνος από τρυπάκια και δεν κολάει καθόλου στο γυαλόχαρτο.
ΑΠΟΧΡΩΣΗ: Λευκό.
Χρόνος στεγνώματος: Περίπου 20 - 30 λεπτά.
Συσκευασία: 750ml. (περίπου 1500gr)
Ο καταλύτης περιλαμβάνεται

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:
H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
Ρ102: Μακριά από παιδιά.
P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες-Μην καπνίζετε.
Ρ261: Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις/αέρια/εκνεφώματα.
Ρ271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
Ρ273: Να αποφεύγετε η ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.
Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
Ρ331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
Ρ301+310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Ρ304+340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή του.
Ρ403+Ρ235: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.